రాక్ స్టార్ దేవిను అభినందించే వేళ!

రాక్ స్టార్ దేవిను అభినందించే వేళ!
దేవిశ్రీప్రసాద్.. ఏ పేరంటే యూత్ లో విపరీతమైయన క్రేజ్. తన ఆట, పాటలతో ప్రేక్షకులను 
ఆకట్టుకునే ఈ యంగ్ మ్యూజిషియన్ తనలోని సేవ భావాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. దేవి అంటే 
స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయడం , చక్కటి  మ్యూజిక్ తో అందరినీ అలరించడం మాత్రమే తెలుసు. కానీ 
స్టేజ్ షోస్ ద్వారా వచ్చే డబ్బును సేవా కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తున్నాడు. అసలు విషయంలోకి 
వస్తే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ రీసెంట్ గా అమెరికాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మ్యూజిక్ షోస్ ను నిర్వహించాడు. 
ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బుని దృష్టి, వినికిడి లోపం గల విధ్యార్ధుల సహాయార్ధం 
వినియోగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆయన నిర్ణయాన్ని అందరూ అభినందిస్తున్నారు. దేవి 
ఇకపై ఇలాంటి మంచి పనులు మరిన్ని చేయాలని కోరుకుందాం!
CLICK HERE!! For the aha Latest Updates