పార్టీ ఆఫీసులో గోశాల ఏర్పాటు చేసిన జనసేన!

ప్రకృతిని ప్రేమించే జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ కు వ్యవసాయం, పశు పోషణ అంటే చాలా ఇష్టం. రైతు జీవితం… పాడి, పంట కలనేత అని చెబుతారు జనసేనాని. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా స్వయంగా అటు వ్యవసాయం చేస్తారు. ఇటు గోవులకు సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే పార్టీ మూల సిద్ధాంతాల్లో “సంస్కృతులను కాపాడే సమాజం” అంటూ వాటికి పెద్ద పీట వేశారు. మంగళగిరి లోని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రత్యేకంగా ఓ గోశాలను ఏర్పాటు చేశారు. గురువారం సాయంత్రం పవన్ కల్యాణ్ పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకోగానే గోమాతలకు మేత వేసి వాటి ఆలనా పాలనా గురించి వాకబు చేశారు.